Przejdź na nasz Facebook.

Kontakt

EUKOM CABLING SP. Z O.O.
DuplicArt 3D
ul. Gajowa 10B
05-825 Opypy

NIP: 113-23-71-975
REGON: 01230474
Nr KRS: 0000121732 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy.

Kapitał zakładowy: 196 000 PLN

Tel. 692323191

duplicart3d@interia.pl

Nr konta PLN PKO BP 79 1020 1127 0000 1602 0010 7995
Nr konta EUR PKO BP 45 1020 1127 0000 1402 0246 5029